جلسات کمیسیون ماده صد جهت رسیدگی به تخلفات ساختمانی هر هفته در شهرداری ستاد بر گزار میگرددو معاونین شهرسازی مناطق پنجگانه شهرداری با ارسال پرونده های قابل بررسی در کمیسیون و شرکت در جلسات کمیسیون اقدامات لازم در خصوص صدور مفاصا حساب را انجام میدهند .

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp