جلسه کمیته کار کمیسیون ماده در مورخه 1400/10/22 در محل جلسات فرمانداری بر گزار گردید و جناب آقای دکتر بخشنده امینه و مهندس نعناکار ضمن شرکت در جلسه مذکور پانزده مورد پرونده های ارسالی به کمیته کار را همراه با اعضای شرکت کننده مورد تبادل نظر قرار داده و جهت مصوبه کمیسیون ماده پنج ارائه نمودند .این جلسات به درخواست اداره راه و شهرسازی و شهرداری کاشان جهت رفع مشکلات ارباب رجوع و تائید و بررسی طرحها تشکیل میگردد.

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp