شرح وظایف معاونت
  •  بررسی و تعیین خط مشی برنامه های کلی به منظور تهیه طرحهای شهرسازی و معماری با توجه به احتیاجات فعلی و آتی شهر
  • نظارت بر تدوین ضوابط و دستورالعملها در خصوص هماهنگی امور مربوط به ساخت و سازهای شهری
  • رسیدگی به امور مربوط به مهندسین ناظر ساخت و سازهای شهری با هماهنگی مناطق شهرداری
  • بررسی کلیه پیشنهادهای تغییر و اصلاح طرحهای اجرایی و تفضیلی واصله از مناطق یا سایر واحدها و سازمانهای وابسته و تابعه شهرداری
  • نظارت بر نحوه استفاده از اراضی داخل محدوده و حریم شهر بر اساس ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفضیلی مصوب و قوانین و دستورالعملهای مربوطه
  • انجام مکاتبات با مناطق و اشخاص حقیقی و حقوقی در زمینه شهرسازی و معماری
  • تهیه طرحهای راهبردی و موضوعی و موضعی برای ساماندهی حاشیه شهر کاشان و هسته های جمعیتی اطراف شهر
  • برنامه ریزی و نظارت به منظور تفکیک اراضی با رعایت ضوابط نقشه جامع و طرحهای تفضیلی
  • برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور زیباسازی شهر کاشان با اولویت معماری سنتی
  • انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق

آموزش فارسی | آموزش برنامه نویسی ، آموزش فتوشاپ ، آموزش MSP ، آموزش ورد ، آموزش اکسل ، آموزش تولید محتوا ، آموزش ربات تلگرام ، آموزش asp.net Mvc core ، دانلود پروژه msp آموزش کنترل پروژه msp